NET partners a.s.
Závodu míru 584/7
360 17 Karlovy Vary

IČ: 61777749, DIČ: CZ61777749

akciová společnost, vedená Krajským soudem v Plzni, oddíl B, spisová značka 441, založena bez konání ustavující valné hromady rozhodnutím čtyř zakladatelů ve formě notářského zápisu notáře v Karlových Varech Mgr. J. Ettlera pod sp. zn. NZ 221/94, N 242/94 ze dne 4. 10. 1994, přijetím zakladatelské smlouvy a schválením stanov.

zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem a.s.

bankovní spojení: 19-5980840277/0100 Komerční banka a.s.